Bestuursvergaderingen

De bestuursvergaderingen worden maandelijks gehouden. Door leden in te brengen onderwerpen kunnen schriftelijk bij de secretaris aangemeld worden.

Met het college van B & W en Bureau Bedrijfsleven van de gemeente Stadskanaal vindt regelmatig overleg plaats. De actuele speerpunten zijn: het economisch beleidsplan gemeente Stadskanaal 2010-2025, regionale (hbo)opleidingen, de arbeidsmarkt en infrastructuur.

Tevens zijn afgevaardigen van het bestuur regelmatig deelgenoot in overlegsessies met onder andere regionale bedrijvenverenigingen alsmede themabijeenkomsten van diverse overheidsinstanties.

Het bestuur van de VVBK is ook bestuurlijk vertegenwoordigd in: werkgeversvereniging VNO / NCW Noord, MKB Noord, Compagnons van het Groninger Grensland, Campagne Regiomarketing Oost-Groningen, Ondernemersfora Stadskanaal en Musselkanaal,  Ned. Mij. voor Nijverheid en Handel (NMNH), Adviesraad Noorderpoort, Stuurgroep One-Step-Up Stadskanaal,Toeristisch platform Oost-Groningen, Criminaliteitsplatform en de Klankbordgroep N366 veilig.