Agenda

De VVBK organiseert vier kwartaalborrels per jaar. Deze borrels worden veelal gecombineerd met een activiteit en/of een lezing op verschillende locaties. Daarnaast organiseert de vereniging regelmatig excursies en bedrijfsbezoeken.

Wilt u als lid graag de kans krijgen om bekend te maken wie u bent en wat u doet voor een hele groep ondernemers? Neem dan contact met ons op. We bieden u de mogelijkheid om bij een bijeenkomst uzelf te presenteren en de aandacht op uw bedrijf te vestigen tegenover alle aanwezige VVBK-ers.

Vergaderdata bestuur 2015

In 2017 vergadert het bestuur op de volgende data:

  • maandag 8 Mei

Gemeentelijk overleg bestuur

In 2015 vindt gemeentelijk overleg plaats op de volgende data:

  • Vrijdag 6 maart
  • Vrijdag 22 mei
  • Vrijdag 11 september
  • Vrijdag 13 november

De bestuursleden van de VVBK vergaderen op deze dagen met de gemeente. Op alle data van 09.00 uur tot 11.00 uur.

Onderwerpen die aan bod komen, zijn o.a. structuurvisie, leegstand, invulling van bedrijventerreinen en infrastructuur.