Jaarvergadering VVBK 22 maart 2010

Terug naar vorige pagina

Tijdens de ledenvergadering op 22 maart jl. in Theaterrestaurant Carte Blanche werd een bijna geheel nieuw bestuur aan de leden voorgesteld. Jan Nieboer werd herkozen en benoemd tot voorzitter, ook Jaap Blaakmeer werd herkozen als bestuurslid. De volgende personen werden bij acclamatie benoemd tot bestuurslid van onze vereniging t.w. de heer Paul Benus van Bouwbedrijf Gebroeders Benus bv. te Musselkanaal, de heer Otto Goeman van De Haan-SE bv. te Stadskanaal, de heer Jaap van der Laan van Van der Laan Kantoor Effiency bv. te Stadskanaal, de heer Martin van der Leest van Frans Nooren bv.te Stadskanaal en de heer Edwin Postma van Pagedal bv en PCC bv.te Stadskanaal. Tevens werd onze nieuwe notuliste aan de leden voorgesteld t.w. Mw.Emmely Muskee van Puur-Idee te Stadskanaal.