Lid uitgelicht

Hieronder vindt u alle informatie van het uitgelichte bedrijf.

Geniant Analyse + Advies

Geld verdienen met sociale zekerheid

"Er zijn veel mensen die kunnen zeggen dat een voetbalploeg slecht speelt ; er zijn weinig mensen die kunnen zeggen waarom ze slecht speelt en er zijn slechts een paar mensen die kunnen zeggen wat er moet gebeuren om ze beter te laten spelen."

Een uitspraak van Johan Cruijff waarmee hij aangeeft dat de oplossing komt van specialisten. Dat geldt even goed als het gaat om de complexe wereld van de sociale wetgeving. Het is een wirwar van regeltjes, bepalingen en partijen rondom werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid: WW, ZW, WVP, WIA, WGA, Belastingdienst en UWV. 

Het is erg vervelend om als werkgever geconfronteerd te worden met zieke werknemers. Niet alleen is het uitermate vervelend voor de werknemer zelf, maar het brengt ook grote problemen met zich mee binnen uw organisatie. Opdrachten kunnen niet worden afgerond, de druk op de aanwezige werknemers neemt toe, er moet vervanging geregeld worden en het loon van de zieke werknemer moet worden doorbetaald.
 
Gemiddeld kost een zieke werknemer in Nederland zo'n € 250 per dag, rekening houdend met zowel het door te betalen loon als alle bijkomende kosten.
 
Als de werknemer lang uit de running blijft, moet er ook voldaan worden aan allerlei bepalingen volgens de Wet Verbetering Poortwachter (WVP): niet het dagelijks werk van een ondernemer. Wel van een casemanager: de specialist.
 
Deze specialist kan samen met de werkgever dit proces zo optimaal mogelijk laten verlopen en er voor zorgen dat de werkgever niet alleen voldoet aan zijn plichten volgens de WVP, maar tevens dat er niet onnodig veel geld verloren gaat. In algemene zin kan gesteld worden dat je met serieuze aandacht voor de geldstromen rond sociale zekerheid al gauw zo'n 3% van de totale loonsom kan besparen!
 
Geniant is die specialist

Geniant is geen arbodienst die op de tweede dag de zieke werknemer belt om te vragen wat er aan de hand is. Geniant is wel de specialist die als adviseur van de werkgever de kennis heeft en de wegen weet in geval van langdurig ziekte of arbeidsongeschiktheid. Geniant kan snel optreden in geval van incidentele en urgente situaties, maar ook samen met u structurele problemen in kaart brengen en oplossen. Denk daarbij aan het opstellen van verzuimbeleid en de bevordering van de gezondheid van de werknemers. Laat het ziekteverzuim van werknemers de continuïteit van uw onderneming niet in gevaar brengen!
 
Bel of mail

Neem contact op met Jan Willem Klompsma, adviseur sociale zekerheid, voor het maken van een afspraak.

Bedrijfsgegevens van Geniant Analyse + Advies

logo Geniant Analyse + Advies

Adres: Ter Apelkanaal West 117
Postcode: 9563 PE
Plaats: Ter Apelkanaal
E-mailadres: j.klompsma@geniant.nl
Website: www.geniant.nl