Uitnodiging Ledenvergadering VVBK

Terug naar vorige pagina

Hierbij worden de leden van de VVBK uitgenodigd om de ledenvergadering op maandag 28 november 2016 bij te wonen.De vergadering wordt gehouden in Pagecentrum Hoveniersweg 1 te Stadskanaal en begint om 20.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur Agenda: 1. Opening 2. Mededelingen 3. Welkom nieuwe leden inclusief het persoonlijk voorstellen en bedrijfsactiviteiten 4. Notulen 4 februari 2015 5. Ingekomen stukken 6. Jaarverslag over 2015 door de secretaris 7. Verslag penningmeester over 2013, 2014 en 2015 8. Verslag kascommissie 9. Benoeming kascommissie 10. Bestuur - Penningmeester - Uitgetreden bestuursleden - Kandidaat bestuursleden 11. voorstellen kandidaat bestuursleden - De heer D.Y. Li - De heer E. Prummel Benoeming nieuwe bestuursleden - De heer D.Y. Li - De heer E. Prummel 10. Bestuursverkiezing en Volgens het rooster is aftredend - De heer M.C. van der Leest, herkiesbaar - De heer J.L. Nieboer, herkiesbaar 10. Rondvraag 11. Sluiting officiŽle gedeelte van de vergadering Aansluitend hebben we nog voldoende tijd om met elkaar van gedachten te wisselen onder het genot van een drankje en hapje. Uw aanmelding zien wij graag tegemoet in verband met de catering Ė dit kan via info@vvbkstadskanaal.nl. Wij hopen op een hoge opkomst. namens het bestuur, Jaap van der Laan , secretaris VVBK